Chính sách về Sở hữu Trí tuệ

Toàn bộ thông tin, hình ảnh, video, cách trình bày trong website này thuộc bản quyền của Công ty TNHH SAVAS Nutrition. Việc sao chép, chia sẻ và sử dụng bất kỳ thông tin, hình ảnh, video, cách trình bày nào trong website này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TNHH SAVAS Nutrition đều là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty TNHH SAVAS Nutrition và bị xử lý theo quy định pháp luật.

Bản quyền website:  © Công ty TNHH SAVAS Nutrition

Nhãn hiệu đang xin đăng ký: logo savas nutrition